Friday, 18 December 2015

PROVERBS 13, Third section ... / SPREUKE 13, Derde gedeelte ...

Tuesday 22 December 2015.
WORD OF THE DAY:
(Proverbs 18:14)
The strong spirit of a man sustains him in bodily pain or trouble, but a weak or broken spirit, who can raise up or bear?  

MESSAGE OF THE DAY: 
PROVERBS 13, Third section ...
English - (Amplified Bible Version).
(Proverbs 13:17-25)
17. A wicked messenger falls into evil, but a faithful ambassador brings healing. 
18. Poverty and shame come to him who refuses instruction and correction, but he who heeds reproof is honoured. 
19. Satisfied desire is sweet to a person; therefore it is hateful and exceedingly offensive to (self-confident) fools to give up evil (upon which they have set their hearts).
20. He who walks (as a companion) with wise men is wise, but he who associates with (self-confident) fools (is a fool himself) and shall smart for it. 
21. Evil pursues sinners, but the consistently upright and in right standing with God, is recompensed with good.  
22. A good man leaves an inheritance (of moral stability and goodness) to his children's children, and the wealth of the sinner (finds its way eventually) into the hands of the righteous, for whom it was laid up. 
23. Much food is in the tilled land of the poor, but there are those who are destroyed because of injustice. 
24. He who spares his rod (of discipline) hates his son, but he who loves him discipline diligently and punished him early.   
25. The (uncompromisingly) righteous eats to his own satisfaction, but the stomach of the wicked is in want. 

Dinsdag 22 Desember 2015.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Spreuke 18:14)
Die gees van 'n man ondersteun hom in sy krankheid; maar 'n verslae gees - wie kan dit opbeur?

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SPREUKE 13, Derde gedeelte ...
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Spreuke 13:17-25)
17. 'n Goddelose boodskapper val in die ongeluk, maar 'n betroubare boodskapper is 'n gerusstelling.  
18. Armoede en skande is vir hom wat die tug verwerp; maar hy wat die teregwysing in ag neem, word geëer. 
19. 'n Vervulde wens is soet vir die siel, maar om af te wyk van die kwaad, is 'n gruwel vir die dwase. 
20. Gaan met die wyse om, dan word jy wys; maar hy wat met dwase verkeer, versleg. 
21. Die onheil vervolg die sondaars, maar hy sal die regverdiges met goed vergelde. 
22. 'n Goeie mens laat sy kindskinders erwe, maar die vermoë van die sondaar word vir die regverdige weggebêre. 
23. Die braakland van die armes lewer oorvloedige spys op, maar daar is wat deur ongeregtigheid verlore gaan. 
24. Wie sy roede terughou, haat sy seun; maar hy wat hom liefhet, besoek hom met tugtiging. 
25. Die regverdige eet totdat hy versadig is; maar die maag van die goddelose ly gebrek. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share some PROVERBS with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek sommige SPREUKE met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell phone photo taken in our garden

 

No comments:

Post a Comment