Monday, 4 August 2014

THE 'DEAD' CHURCH / DIE 'DOOIE' KERK.

Monday 4 August 2014. 
WORD OF THE DAY:
[1 John 5:14-15]
14. Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. 
15. And if we know that He hears us -whatever we ask - we know that we have the petitions that we have asked of Him. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE 'DEAD' CHURCH:
1. English - (New King James Version)
[Revelation 3:1-6]
1. "And to the angel of the Church in Sardis write: 'These things' says He Who Has the seven Spirits of God and the seven stars: 'I know your works, that you have a name that you are alive, but you are dead. 
2. 'Be watchful and strengthen the things which remain, that you are ready to die, for I have NOT found your works perfect before God. 
3. 'Remember therefore how you have received and heard; hold fast and repent. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief, and you will not know what hour I will come upon you. 
4. 'You have a few names, even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with Me in white, for they are worthy. 
5. 'He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will NOT blot out his name from the Book of Life; but I will confess his name before My Father and before His angels.'
6. "He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. 

Maandag 4 Augustus 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Johannes 5:14-15]
14. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor Hom het, dat Hy ons verhoor as ons iets vra volgens Sy wil. 
15. En as ons weet dat Hy ons verhoor, dan weet ons dat wat ons ook al vra, ons die bedes verkry wat ons van Hom gevra het. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE 'DOOIE' KERK:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Openbaring 3:1-6]
1. "En skryf aan die engel van die gemeente in Sardis: Dit sê Hy wat die sewe Geeste van God en die sewe sterre het: 'Ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood. 
2. 'Wees wakker en versterk die wat oorbly, wat op die punt staan om te sterwe, want Ek het jou werke NIE volkome voor God gevind nie. 
3. 'Onthou dan hoe jy dit ontvang en gehoor het, en bewaar dit en bekeer jou; as jy dan nie wakker word nie, sal Ek op jou afkom soos 'n dief, en jy sal nie weet in watter uur Ek op jou sal afkom nie.  
4. 'Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is. 
5. 'Wie oorwin, sal beklee word met wit klere, en Ek sal sy naam NOOIT uitwis uit die Boek van die Lewe nie, en Ek sal sy naam bely voor My Vader en voor Sy engele.'
6. "Wie 'n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê."
   Photo kindly supplied by Martin Heigan. 

2 comments: