Sunday, 17 August 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Weekend 16 & 17 August 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 37:25-26]
25. I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. 
26. They are always generous and lend freely; their children will be blessed. 

Naweek 16 & 17 Augustus 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 37:25-26]
25. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. 
26. Die hele dag ontferm hy hom en deel uit, en sy nageslag is 'n seën. 

(I will soon [DV] be sharing the WORD with you again).
(Ek sal [DV] spoedig die WOORD verder met u deel)
 

No comments:

Post a Comment