Sunday, 15 February 2015

A MAN WITH LEPROSY HEALED. / 'N MAN MET MELAATSHEID GENEES.

Friday 20 February 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Hebrews 11:1]
Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. 

MESSAGE OF THE DAY:
A MAN WITH LEPROSY HEALED:
1. English - (New International Version) 
[Luke 5:12-16]
12. While Jesus was in one of the towns, a man came along who was covered with leprosy. When he saw Jesus, he fell with his face to the ground, and begged Him: "Lord, if You are willing, You can make me clean."
13. Jesus reached out His hand and touched the man. "I Am willing." He said: "Be clean!"
14. Then Jesus ordered him: "Don't tell anyone, but go show yourself to the priest and offer the sacrifices that Moses commanded for your cleansing, as a testimony to them."
15. Yet the news about Him spread all the more, so that crowds of people came to hear Him, and to be healed of their sicknesses. 
16. But Jesus often withdrew to lonely places and prayed. 

Vrydag 20 Februarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 11:1]
Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van dinge wat ons nie sien nie. 
  
BOODSKAP VAN DIE DAG:
'N MAN VAN MELAATSHEID GENEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 5:12-16]
12. En terwyl hy in een van die stede was, kom daar 'n man vol van melaatsheid; en toe hy Jesus sien, val hy op sy aangesig en smeek Hom en sê: "Here, as U wil, kan U my reinig!"
13. Daarop steek Hy die hand uit en raak hom aan en sê: "Ek wil, word gereinig!"
14. Toe gee Hy hom bevel om dit aan niemand te vertel nie; maar, sê Hy: "Gaan vertoon jou aan die priester en offer vir jou reiniging, soos Moses voorgeskrywe het, vir hulle tot 'n getuienis."
15. Maar die gerug aangaande Hom het nog meer versprei, en groot menigtes het bymekaar gekom om te luister en deur Hom van hulle siektes genees te word. 
16. Maar Hy het Hom in verlate plekke teruggetrek en gebid. 
      Picture from: John Hagee Ministries. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, i will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

7 comments:

 1. Hello, welcome to my good news page www.true-shapherd.blogspot.com regards.

  ReplyDelete
 2. I blog frequently and I really appreciate your information. This great article has truly peaked my interest.

  http://fordaws.com/  https://prokr.com/blog/


  افضل عيادة اسنان بالرياض

  ReplyDelete