Monday, 19 August 2013

JESUS, OUR DELIVERER:

19 August 2013. 
1. English - (NIV Translation.)
[Mark 5:18-20]
18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with Him. 
19. Jesus did not let him, but said: "Go home to your family and tell them how much the Lord Has done for you, and how He Has had mercy on you."
20. So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him. And all the people were amazed. 

2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
[Markus 5:18-20]
18. En toe Hy in die skuit klim, het die man wat van die duiwels besete gewees het, Hom gesmeek om by Hom te kan bly. 
19. Maar Jesus het hom dit nie toegelaat nie, maar vir hom gesê: "Gaan na jou huis, na jou mense toe, en vertel hulle watter groot dinge die Here aan jou gedoen het, en dat Hy jou barmhartig was."
20. En Hy het weggegaan en in Dekapolis begin verkondig watter groot dinge Jesus aan hom gedoen het, en almal was verwonderd. 

Photo by/Foto deur Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment