Friday, 30 August 2013

WALK IN THE LIGHT / WANDEL IN DIE LIG

30 August 2013
WALK IN THE LIGHT:
1. English - (NIV Translation)
[John 12:35-36]
35. Then Jesus told them: "You are going to have the Light just a little while longer. Walk while you have the Light, before darkness overtakes you. The man who walks in the dark does not know where he is going. 
36. "Put your trust in the Light while you have it, so that you may become sons of Light." When He had finished speaking, Jesus left and hid Himself from them. 

WANDEL IN DIE LIG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse vertaling)
[Johannes 12:35-36]
35. En Jesus sê vir hulle: "Nog 'n klein tydjie is die Lig by julle. Wandel so lank as julle die Lig het, sodat die duisternis julle nie oorval nie. En wie in die duisternis wandel, weet nie waar hy gaan nie. 
36. "So lank as julle die Lig het, glo in die Lig, sodat julle kinders van die Lig kan word." Dit het Jesus gespreek, en Hy het weggegaan en Hom vir hulle verberg.

PHOTO BY / FOTO DEUR: Martin Heigan

1 comment: