Saturday, 19 April 2014

JESUS' TRIUMPHAL ENTRY INTO JERUSALEM / JESUS SE TRIOMFANTLIKE INTOG IN JERUSALEM.

"PASSOVER" WEEKEND - APRIL 2014. 

WORD IF THE DAY: 
[John 12:32]  "But I, when I Am lifted up from the earth, I will draw all men to Myself."

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS' TRIUMPHAL ENTRY INTO JERUSALEM: 
1. English - (New International Version)
[John 12:12-19]
12. The next day the great crowd that had come from the Feast, heard that Jesus was on His way to Jerusalem. 
13. They took palm branches and went out to meet Him, shouting: 
"Hosanna! Blessed is He Who comes in the Name of the Lord! Blessed is the King of Israel!"
14. Jesus found a young donkey and sat upon it, as it is written: 
15. "Do not be afraid, O daughter of Zion, see, your King is coming, seated on a donkey's colt."
16. At first the disciples did not understand all this. Only after Jesus was glorified did they realise that these things had been written about Him and that they had done these things to Him. 
17. Now, the crowd that was with Him when He called Lazarus from the tomb, and raised him from the dead, continued to spread the word. 
18. Many people, because they had heard that He had given this miraculous sign, went out to meet Him. 
19. So the Pharisees said to one another:  "See, this is getting us nowhere. Look how the world has gone after Him."

WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 12:32]  "En Ek, as Ek van die aarde verhoog word, sal Ek almal na My toe trek."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS SE TRIOMFANTLIKE INTOG IN JERUSALEM:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 12:12-19]
12. Die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, 
13. Palmtakke geneem en uitgegaan, Hom tegemoet en geroep: "Hosanna, geseënd is Hy wat kom in die Naam van die Here, die Koning van Israel!"
14. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is:
15. "Moenie vrees nie, dogter van Sion! Kyk, jou Koning kom en Hy sit op die vul van 'n esel."
16. Dit het Sy dissipels egter eers nie verstaan nie; maar nadat Jesus verheerlik is, toe het dit hulle bygeval dat hierdie dinge van Hom geskrywe was en dat hulle dit aan Hom gedoen het.  
17. En die skare wat by Hom was toe Hy Lasarus uit die graf geroep en hom uit fie dode opgewek het, het daarvan getuig. 
18. Daarom het die skare Hom ook tegemoet gegaan, omdat hulle gehoor het dat Hy hierdie teken gedoen het. 
19. En die Fariseërs het vir mekaar gesê: 
"Sien julle dat julle niks vorder nie? Kyk, die hele wêreld loop agter Hom aan."
  Picture presented by John Hagee Ministries.

No comments:

Post a Comment