Wednesday, 16 July 2014

OUR BODIES: - EARTHLY TENTS / ONS LIGGAME : - AARDSE TENTE.

Wednesday 16 July 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 52:8]  But I am a green olive tree in the house of God; I trust in and confidently rely on the loving-kindness and the mercy of God forever and ever. 

MESSAGE OF THE DAY:
OUR BODIES: - EARTHLY TENTS:
1. English - (New King James Bible Version)
[2 Corinthians 5:1-11]
1. For we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. 
2. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed with our habitation which is from heaven. 
3. If indeed, having been clothed, we shall not be found naked. 
4. For we who are in this tent groan, being burdened, not that we want to be unclothed, but further clothed, that mortality may be swallowed up by life. 
5. Now He Who Has prepared us for this very thing is God, Who also Has given us the Spirit as a guarantee. 
6. Therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. 
7. For we walk by faith, not by sight
8. We are confident, yes, well pleased, rather to be absent from the body and to be present with the Lord. 
9. Therefore we make it our aim, whether present our absent, to be well pleasing to Him. 
10. For we must all appear before the judgement seat of Christ, that each one may receive the things done in the body, according to what he has done, good or bad. 
11. Knowing therefore, the terror of the Lord, we persuade men; but we are well known to God, and I also trust are well known in your consciences. 

Woensdag 16 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 52:10]  Maar ek sal wees soos 'n groen olyfboom in die huis van God; ek vertrou op die goedertierenheid van God vir ewig en altyd. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
ONS LIGGAME: - AARDSE TENTE:
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling)
[2 Korinthiërs 5:1-11]
1. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig, in die hemele. 
2. Want om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel oorklee te word,
3. As ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. 
4. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word, sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. 
5. Maar Hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpant gegee het. 
6. Daarom het ons altyd goeie moed en weet dat as ons in die liggaam inwoon, ons van die Here uitwoon. 
7. Want ons wandel deur geloof en nie deur aanskouing nie.
8. Maar ons het goeie moed en verkies om liewer uit die liggaam uit te woon en by die die Here in te woon. 
9. Daarom lê ons, ons ook ywerig daarop toe, of ons inwoon of uitwoon, om Hom welbehaaglik te wees. 
10. Want ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat almal kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het, volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. 
11. Omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig; maar voor God is ons openbaar, en ek hoop om ook in julle gewetens openbaar te wees. 

No comments:

Post a Comment