Sunday, 21 September 2014

JESUS IS COMING SOON - Part 2.

Weekend 20 & 21 September 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 33:18-19]
18. Behold, the eye of the Lord is on those who fear (who revere and worship Him with awe), who wait for Him and hope in His mercy and loving-kindness. 
19. To deliver their soul from death, and to keep them alive in famine.
 
MESSAGE OF THE DAY:
JESUS IS COMING SOON - Part 2.
English - (Verse 17, Amplified Bible Version, rest: New International Bible.)
[Revelation 22:17-21]
17. The (Holy) Spirit and the bride (the Church, the true Christians) say: "Come!" And let him who is listening say: "Come." Whoever is thirsty, (who is painfully conscious of his need of those things by which the soul is refreshed, supported and strenghtened); and whoever (earnestly) desires to do it, let him come, take, appropriate, and whoever wishes, let him drink the water of Life, without cost. 
(Also see Isaiah 55:1)
Wait and listen, everyone who is thirsty! Come to the waters and he who has no money, come, buy, and eat! Yes, come, buy (priceless, spiritual) wine and milk without money, and without price (simply for the self surrender that accepts the blessing) 
18. I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book.  
19. If anyone takes words away from this book of prophecy, God will take away from him his share in the tree of life and in the holy city, which are described in this book. 
20. He who testifies to these things, says: "Yes, I Am coming soon." Amen. Come, Lord Jesus. 
21. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen. 

Naweek 20 & 21 September 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 33:18-19]
18. Kyk, die oog van die Here is op die wat Hom vrees, op die wat op Sy goedertierenheid wag. 
19. Om hulle siel te red van die dood en hulle in die lewe te hou in hongersnood. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS KOM GOU - Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Openbaring 22:17-21]
17. En die Gees en die bruid sê: "Kom!" En laat hom wat hoor, sê: "Kom!" En laat hom wat dors het, kom; en laat hom wat wil, die water van die lewe neem, verniet. 
(Sien ook Jesaja 55:1)
O almal wat dors het, kom na die waters; en wie geen geld het nie, kom, koop en eet; ja kom, koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk!
18. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor: As iemand by hierdie dinge byvoeg,  dan sal God oor hom die plae byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. 
19. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die Boek van die Lewe en uit die heilige stad en uit die dinge waarvan in hierdie boek geskrywe is. 
20. Hy wat dit getuig, sê: "Ja, Ek kom gou." Amen, ja kom, Here Jesus!
21. Die genade van onse Here Jesus Christus sy met julle almal! Amen. 
Many thanks to Ernst Porter for these beautiful photos. Please note the image of an "angel" between the wings of these endangered (African) black eagles. 

No comments:

Post a Comment