Saturday, 22 November 2014

THE LORD YOUR GOD. / DIE HERE JOU GOD.

Saturday 22 November 2014. 
WORD OF THE DAY:  
[Isaiah 48:17]
Thus says the Lord your Redeemer, the Holy One of Israel: "I Am the Lord your God, Who teaches you to profit. Who leads you in the way that you should go."

Saterdag 22 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 48:16]
So sê die Here, jou Verlosser, die Heilige van Israel: "Ek is die Here jou God, wat jou leer wat heilsaam is, wat jou lei op die weg wat jy moet gaan." 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  This photo was kindly supplied by:
     André Heigan. 

3 comments: