Thursday, 27 March 2014

GOD RELENTED FROM THE DISASTER THAT HE HAD SAID HE WOULD BRING UPON NINEVEH / GOD HET BEROU GEHAD OOR DIE ONHEIL WAT HY GESÊ HET WAT HY OOR NINEVÉ SOU BRING.

Friday 28 March 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 21:22] Jesus said: "And all things, whatever you ask in prayer, believing, you will receive."

MESSAGE OF THE DAY:
GOD RELENTED FROM THE DISASTER THAT HE HAD SAID HE WOULD BRING UPON NINEVEH:
1. English - (Amplified Bible Version) 
[Jonah 9-10]
9. "Who can tell, God may turn and revoke His sentence against us (when we have met His terms), and turn away from His fierce anger so that we perish not."
ALSO SEE: [Joel 2:13-14]
10. And God saw their works, that they turned from their evil ways, and God revoked His (sentence of) evil that He had  said that He would do to them, and He did not do it, (for He was comforted and eased concerning them).

Vrydag 28 Maart 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 21:22]
Jesus antwoord: "Alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang as julle glo."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GOD HET BEROU OOR DIE ONHEIL WAT HY GESÊ HET HY OOR NINEVÉ SOU BRING: 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jona 3:9-10]
9. "Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat Hy Hom sal afwend van die gloed van Sy toorn, en ons nie vergaan nie?" SIEN OOK: [JOEL 2:13-14]
10. En God het hulle werke gesien dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg; toe het God berou gehad oor die onheil wat Hy gesê het dat Hy hulle sou aandoen, en Hy het dit nie gedoen nie.  

3 comments: