Friday, 21 March 2014

JONAH PRAYED TO GOD AND THANKED HIM FOR HIS MERCY AND LOVING-KINDNESS / JONA BID TOT GOD EN BEDANK HOM VIR SY GENADE EN GOEDERTIERENHEID.

Friday 21 March 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Psalm 56:4]
By (the help of) God I will praise His Word; on God I lean, rely and confidently put my trust; I will not fear. What can man, who is flesh, do to me?

MESSAGE OF THE DAY:
JONAH PRAYED TO GOD AND THANKED HIM FOR HIS MERCY AND LOVING-KINDNESS:
1. English - (Amplified Bible Version).
[Jonah 2:8-10]
8. Those who pay regard to false, useless, and worthless idols forsake their own (Source of) mercy and loving-kindness.  
9. But as for me, I will sacrifice to You with the voice of thanksgiving; I will pay that which I have vowed. Salvation and deliverance belong to the Lord!
10. And the Lord spoke to the fish, and it vomited out Jonah upon the dry land. 

Vrydag 21 Maart 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 56:5]
Deur God sal ek Sy Woord prys; ek vertrou op God, ek vrees nie; wat kan vlees my doen?

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JONA BID TOT GOD EN BEDANK HOM VIR SY GENADE EN GOEDERTIERENHEID:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jona 8-10]
8. Die wat nietige afgode vereer, verlaat die Een wat hulle goedertieren is. 
9. Ek daarenteen sal aan U offer met 'n stem van lof; wat ek beloof het, sal ek betaal. Die heil behoort aan die Here. 
10. Daarop het die Here die vis beveel om Jona op die droë grond uit te spuug. 1 comment: