Wednesday, 26 March 2014

WORD OF THE DAY /. WOORD VAN DIE DAG.

Wednesday 26 March 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 22;37-40]
37. And Jesus replied: "You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind ((intellect)" ALSO SEE: [Deuteronomy 6:5]
38. "This is the greatest, (most important principal) and first commandment. 
39. "And the second is like it: You shall love your neighbour as (you do) yourself." ALSO SEE: [Leviticus 9:18]
40. "These two commandments sum up and upon them depend all the Law and the Prophets."

Woensdag 26 Maart 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 22:37-40]
37. En Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand." SIEN OOK: [Deuteronomium 6:5]
38. "Dit is die eerste en en groot gebod. 
39. "En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself." SIEN OOK: [Levitikus 9:18]
40. "Aan hierdie twee gebooie hang die hele Wet en die Profete."

5 comments: