Monday, 10 March 2014

WHERE CAN WE FLEE FROM THE PRESENCE OF GOD? / WAARHEEN KAN MENS VLUG VAN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD?

Tuesday 11 March 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 64:8-9]
8. But now, O Jehovah God, You are our Father; we are the clay, and You are our Former; and we all are the work of Your hand. 
9. Do not be grievously angry, O Lord, nor remember our iniquity forever. Behold! Look, please; all of us are Your people. 

MESSAGE OF THE DAY:
WHERE CAN WE FLEE FROM THE PRESENCE OF GOD?
1. English - ( New King James Version)
[Jonah 1:10-13]
10. Then the men were afraid with a great fear. And they said to him: "What is this you have done?" For the men knew that he was fleeing from before the face of Jehovah God, because he had told them. 
11. Then they said to him: "What shall we do to you, that the sea may be calm to us? For the sea was going on and being stormy. 
12. And he said to them: "Take me up and throw me out into the sea. And the sea shall be calm to you. For I know that this great storm has come on you for my sake."
13. But the men rowed hard to bring it to the land; but they could not, for the sea was going on, and being stormy against them. 

Dinsdag 11 Maart 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 64:8-9]
8. Maar nou Here, U is ons Vader; ons is die klei, en U is ons Formeerder, en ons almal is die werk van U hand. 
9. Here, wees nie uitermate toornig nie, en dink nie vir ewig aan die ongeregtigheid nie; aanskou dit tog dat ons almal U volk is. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
WAARHEEN SAL ONS VLUG VAN DIE TEENWOORDIGHEID VAN GOD?
2. Afrikaans (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Jona 1:10-13]
10. Toe word die manne baie bang en sê vir hom: "Wat het jy nou gedoen!" Want die manne het geweet dat hy van die aangesig van die Here af wegvlug; want hy het hulle dit te kenne gegee. 
11. Verder sê hulle vir hom: "Wat moet ons met jou doen, sodat die see om ons heen kan bedaar?". . . .want die see het hoe langer hoe onstuimiger geword.
12. En hy antwoord hulle: "Neem my en gooi my in die see; dan sal die see om julle heen bedaar; want ek weet dat om my ontwil hierdie groot storm oor julle gekom het."
13. Nogtans het die manne geroei om die skip weer land toe te bring; maar hulle kon nie, omdat die see hoe langer hoe onstuimiger teen hulle geword het. 

1 comment: