Friday, 12 June 2015

PSALM 84.

Sunday 14 June 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 119:89,90]
89. Your Word, O Lord, is eternal; it stands firm in the heavens. 
90. Your faithfulness endures to all generations; You established the earth, and it endures. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 84.
1. English - (New International Version)
[Psalm 84:10-12]
10. Better is one day in Your courts  than a thousand elsewhere; I would rather be a doorkeeper in the house of my God, than dwell in tents of the wicked.  
11. For the Lord God is a sun and shield; the Lord bestows favour and honour; no good thing does He withhold from those whose walk is blameless. 
12. O Lord Almighty, blessed is the man who trusts in You!  

Sondag 14 Junie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 119:89,90]
89. Vir ewig, O Here, staan U Woord vas in die hemele. 
90. U trou is van geslag tot geslag; U het die aarde bevestig, en dit bly staan. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 84. 
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Psalm 84:11-13]
11. Want 'n dag in U voorhowe is beter as duisend; ek wil liewer by die drumpel staan in die huis van my God, as om te woon in die tente van goddeloosheid. 
12. Want die Here God is 'n son en skild; die Here sal genade en eer gee; Hy sal die goeie nie onthou van die wat in opregtheid wandel nie. 
13. Here van die leërskare, welgeluksalig is die mens wat op U vertrou!
Many thanks to John Hagee Ministries for this beautiful and very effective photo.  

1 comment: