Saturday, 12 September 2015

PSALM 145, Third section ...

Wednesday 23 September 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 142:2,3)
2. Hardop roep ek die Here aan, hardop smeek ek die Here. 
3. Ek stort my klagte uit voor Sy aangesig; ek maak voor Sy aangesig my nood bekend. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 145, Derde gedeelte ...
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling ...
(Psalm 145:15-21)
15. Ajin. Die oë van almal wag op U, en U gee hulle hul spys op die regte tyd. 
16. Pe. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. 
17. Sade. Die Here is regverdig in al Sy weë en goedgunstig in al Sy werke. 
18. Kof. Die Here is naby almal wat Hom aanroep, almal wat Hom aanroep in waarheid. 
19. Resj. Hy vervul die wens van die wat Hom vrees, en Hy hoor hul hulpgeroep en verlos hulle. 
20. Sjin. Die Here bewaar almal wat Hom liefhet, maar Hy verdelg al die goddelose. 
21. Tau. My mond sal die Lof van die Here uitspreek, en laat alle vlees Sy heilige Naam loof vir ewig en altyd. 

Woensdag 23 September 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 142:1,2)
1. To the Lord I cry out; to the Lord I plead for mercy. 
2. I pour out my complaint before Him; I tell Him about my troubles. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 145, Third section ...
English - (Amplified Bible Version) ...
(Psalm 145:15-21)
15. The eyes of all wait for You, (looking, watching and expecting), and You give them their food in due season. 
16. You open Your hand and satisfy every living thing with favour. 
17. The Lord is (rigidly) righteous in all His ways, and gracious and merciful in all His works.  
18. The Lord is near to all who call upon Him, to all who call upon Him sincerely and in truth. 
19. He will fulfill the desires of those who reverently and worshipfully fear Him; He also will hear their cry and will save them. 
20. The Lord preserves all those who love Him, but all the wicked will He destroy. 
21. My mouth shall speak the praise of the Lord; and let all flesh bless (affectionately and gratefully praise) His holy name forever and ever. 

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan).


2 comments: