Saturday, 28 September 2013

ANYONE WHO SPEAKS AGAINST THE HOLY SPIRIT / LASTERING TEEN DIE HEILIGE GEES.

29 September 2013. 
ANYONE WHO SPEAKS AGAINST THE HOLY SPIRIT:
1. English - (NIV Translation)
[Matthew 12:31-32]
31. JESUS SAID: "And so I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven men, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. 
32. "Anyone who speaks a word against the Son of Man will be forgiven, but anyone who speaks against the Holy Spirit will not be forgiven, either in this age or in the age to come."

LASTERING TEEN DIE HEILIGE GEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 22:31-32]
31. "Daarom sê Ek vir julle: Elke sonde en lastering sal die mense vergewe word, maar die lastering teen die Gees sal die mense nie vergewe word nie. 
32. " En elkeen wat 'n woord spreek teen die Seun van die Mens, dit sal hom vergewe word; maar elkeen wat spreek teen die Heilige Gees, dit sal hom nie vergewe word nie, nie in hierdie eeu en ook nie in die toekomende nie."

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

No comments:

Post a Comment