Saturday, 28 September 2013

THE SPIRIT OF GOD, LIKE A DOVE / DIE GEES VAN GOD, SOOS 'N DUIF.

28 September 2013. 
THE SPIRIT OF GOD, LIKE A DOVE:
1. English - (NIV Translation)
[Matthew 3:16-17]
16. As soon as Jesus was baptised, He went up out of the water. At that moment heaven was opened, and He saw the Spirit of God descending like a dove and lighting on Him. 
17. And a voice from heaven said: "This is My Son, Whom I love; with Him I Am well pleased."

DIE GEES VAN GOD - SOOS 'N DUIF:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 3:16-17]
16. En nadat Jesus gedoop was, het Hy dadelik uit die water opgeklim, en meteens gaan die hemele vir Hom oop,
en Hy sien die Gees van God soos 'n duif neerdaal en op Hom kom. 
17. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê: "Dit is My geliefde Seun in Wie Ek 'n welbehae het."

    Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

1 comment: