Tuesday, 17 September 2013

THE COMFORTER, THE HOLY SPIRIT / DIE TROOSTER, DIE HEILIGE GEES.

17 September 2013.
THE COMFORTER, THE HOLY SPIRIT: 
Part 1.
1. English - (Amplified Bible Version)
[John 14:15-18]
15. If you (really) love Me, you will keep (obey) My commandments. 
16. And I will ask the Father, and He will give you another Comforter (Counselor, Helper, Intercessor, Advocate, Strengthener and Standby), that He may stay with you forever- 
17. The Spirit of Truth, Whom the world cannot receive (welcome, take to its heart), because it does not see Him or know or recognize Him. But you know and recognize Him, for He lives with you (constantly) and will be in you. 
18. I will not leave you as orphans (comfortless, desolate, bereaved, forlorn and helpless); I will come (back) to you. 
[Psalm 51:10-11]
10. Create in me a clean heart O God, and renew a right. persevering and steadfast Spirit within me. 
11. Cast Me not away from Your presence and take not Your Holy Spirit from me. 
Part 2 will follow tomorrow.

DIE TROOSTER, DIE HEILIGE GEES: 
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 14:15-18]
15. As julle My liefhet, bewaar My gebooie. 
16. En Ek sal die Vader bid, en Hy sal julle 'n ander Trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid;
17. Die Gees van die Waarheid wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat dit Hom nie sien en Hom nie ken nie; maar julle ken Hom, omdat Hy by julle sal bly en in julle sal wees.
18. Ek sal julle nie as wese agterlaat nie; Ek kom weer na julle toe. 
[Psalm 51:12-13]
12. Skep vir my 'n rein hart o God, en gee opnuut in die binneste van my 'n vaste Gees. 
13. Verwerp my nie van U aangesig nie, en neem U Heilige Gees nie van my weg nie. 
Gedeelte 2 volg môre,

Photo by / Foto deur: Martin Heigan. No comments:

Post a Comment