Wednesday, 11 September 2013

JESUS WILL PREPARE A DWELLING PLACE FOR US / JESUS SAL VIR ONS 'N WOONPLEK VOORBEREI.

11 September 2013. 
JESUS WILL PREPARE A DWELLING PLACE FOR US:
Part 2.
1. English - (Amplified Bible Version)
[John 14:4-6]
4. "And (to the place) where I Am going, you know the way."
5. Thomas said to Him: "Lord, we do not know where You are going, so how can we know the way?"
6. Jesus said to him: "I Am the Way and the Truth and the Life; no one comes to the Father except by (through) Me."

JESUS SAL VIR ONS 'N WOONPLEK VOORBEREI:
Gedeelte 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 14:4-6]
4. "En waar Ek heengaan weet julle en die weg ken julle."
5. Thomas sê vir Hom: "Here, ons weet nie waar U gaan nie, en hoe kan ons die weg ken?"
6. Jesus antwoord hom: "Ek is die Weg en die Waarheid en die Lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie."

Photo by / Foto deur: Martin Heigan.

No comments:

Post a Comment