Monday, 30 September 2013

WHERE THE SPIRIT OF THE LORD IS, THERE IS FREEDOM / WAAR DIE GEES VAN DIE HERE IS, DAAR IS VRYHEID.

30 September 2013. 
WHERE THE SPIRIT OF THE LORD IS, THERE IS FREEDOM:
1. English - (NIV Translation)
[2 Corinthians 3:17-18]
17. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
18. And we, who with unveiled faces all reflect the Lord's glory, are being transformed into His likeness with ever-increasing glory, which comes from the Lord, Who is the Spirit. 

WAAR DIE GEES VAN DIE HERE IS, DAAR IS VRYHEID:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[2 Korinthiërs 3:17-18]
17. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 
18. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. 

      Photo taken with my cell phone. 
      Foto geneem met my selfoon. 

No comments:

Post a Comment