Monday, 23 September 2013

THE COMFORTER, THE HOLY SPIRIT / DIE TROOSTER, DIE HEILIGE GEES.

23 September 2013.
THE COMFORTER, THE HOLY SPIRIT:
Part 3.
1. English - (Amplified Bible Version)
[John 14:29-30]
29. "And now I have told you (this) before it occurs, so that when it does take place you may believe and have faith in and rely on Me.
30. "I will not talk with you much more, for the prince (evil genius, ruler) of the world is coming. And he has no claim on Me. (He has nothing in common with Me; there is nothing in Me that belongs to him, and he has no power over Me.)"
[Galatians 4:6-7]
6. "And because you (really) are (His) sons, God has sent the (Holy) Spirit of His Son into our hearts, crying; 'Abba (Father)! Father!'
7. "Therefore you are no longer a slave (bond servant) but a son; and if a son, then, (it follows that you are) an heir by the aid of God, through Christ."

DIE TROOSTER, DIE HEILIGE GEES:
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 14:29-30]
29. "En nou het Ek dit aan julle gesê voordat dit gebeur, sodat julle dit kan glo wanneer dit gebeur. 
30. "Ek sal nie veel meer met julle spreek nie( want die owerste van hierdie wêreld kom en het aan My niks nie."
[Galasiërs 4:6-7]
6. "En omdat julle kinders is, het God die Gees van Sy Seun in julle harte uitgestuur, en Hy roep: 'Abba, Vader!'
7. "Daarom is jy nie meer dienskneg nie, maar kind; en as jy kind is, dan ook erfgenaam van God deur Christus."


Photo by / Foto deur: Martin Heigan. No comments:

Post a Comment