Tuesday, 9 December 2014

I HAVE CALLED UPON YOU, O LORD. / EK HET U AANGEROEP, O HERE.

Tuesday 9 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 17:6-9,15]
6. I have called upon You, for You will answer me, O God; incline You ear to me, and hear my prayer. 
7. Show Your marvelous lovingkindness -  the wonder of Your great love; You Who save by Your right hand, O You Who save those who trust in You, from those who rise up against them. 
8. Keep me as the apple of Your eye. Hide me under the shadow of Your wings, -
9. From the wicked who oppress and assail me, from the deadly enemies who surround me. 
15. And I, In righteousness I shall see Your face; when I awake I shall be satisfied with seeing Your likeness. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 17:6-9,15]
6. Ek roep U aan, want U verhoor my, O God! Neig U oor tot my, luister na my woord! (gebede)
7. Maak U gunsbewyse wonderbaar, O Verlosser van die wat by U regterhand skuil vir teëstanders.   
8. Bewaar my soos 'n oogappel; verberg my in die  skaduwee van U vleuels, -
9. Teen die goddelose wat my geweld aandoen, my doodsvyande wat my omring. 
15. Laat my U aangesig in geregtigheid aanskou; ek sal versadig wees met U beeld as ek wakker word. 

(DV I WILL SHARE THE WORD WITH YOU AS OFTEN AS I POSSIBLY CAN. / DV SAL EK DIE WOORD MET U DEEL, SO DIKWELS AS WAT EK MOONTLIK KAN.)
  Photo kindly supplied by:
     André Heigan. (Please take note
     of the cross and the face of an 
     eagle in the right hand top 
     corner. / Noteer asb die kruis,       
     asook die gesig van 'n arend in 
     die boonste, regterkanse hoek ) 

2 comments: