Sunday, 21 December 2014

JOHN'S BIRTH ANNOUNCED. / JOHANNES SE GEBOORTE AANGEKONDIG.

Sunday 21 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Jesaja 9:6.7a]
6. For to us a Child is born, to us a Son is given, and the government will be on his shoulders. And He will be called Wonderful Counsellor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. 
7a. Of the increase of His government and peace, there will be no end. 

MESSAGE OF THE DAY:
JOHN'S BIRTH ANNOUNCED:
1. English - (New International Version)
[Luke 1:5-12]
5. In the time of Herod king of Judea, there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah; his wife was also a decendant of Aaron.  
6. Both of them were upright in the sight of God, observing all the Lord's commandments and regulations blamelessly. 
7. But they had no children because Elizabeth was barren; and they were well on in years. 
8. Once when Zacharish's division was on duty ad he was serving as priest before God,
9. He was chosen by lot, according to the custum of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. 
10. And when the time for the burning of the incense came, all the assembled worshippers were praying outside.  
11. Then an angel of the Lord appeared to him, standing on the right side of the altar of incense. 
12. When Zachariah saw him, he was startled and gripped with fear. 
 
Sondag 21 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 9:5,6a]
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors. 
6a. Tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde -

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GEBOORTE VAN JOHANNES AANGEKONDIG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1:5-12]
5. Daar was in die dae van Herodus, die koning ban Judéa, 'n sekere priester met die Naam van Sagaría, uit die adeling van Abía; en sy vrou was uit die dogters van Aäron, en haar naam was Elisabet. 
6. En hulle was altwee regverdig voor God, en het in al die gebooie en regte van die Here onberispelik gewandel. 
7. En hulle het geen kind gehad nie, omdat Elisabet onvrugbaar was en albei op ver gevorderde leeftyd. 
8. En terwyl hy besig was om die priestersamp te bedien in die beurt van sy afdeling,
9. Het die lot volgens priesterlike gewoonte op hom geval om in te gaan in die tempel van die Here en reukwerk te brand. 
10. En die hele menigte van die volk was buite, besig om te bid op die uur van die reukoffer. 
11. Toe verskyn daar aan hom 'n engel van die Here, wat aan die regterkant van die reukofferaltaar staan. 
12. En toe Sagaría hom sien, was hy ontsteld, en vrees het hom oorval. 

(DV. I will try to share the Word with you every day, in this Christmas season. / DV. Sal ek die Woord met u elke dag deel, gedurende hierdie Kers-seisoen.)
   Photo kindly supplied by:
      André Heigan. 4 comments: