Tuesday, 2 December 2014

MY SOUL PANTS FOR YOU, O GOD! / MY SIEL SMAG NA U, O GOD!

Wednesday 3 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 42:1-2]
1. As the deer pants for the water brooks, so pants my soul for You, O God!
2. My soul thirsts for You O God. When shall I come and appear before You?

Woensdag 3 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 42:2-3]
2. Soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, O God!
3. My siel dors na God, na die Lewende God; wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn?

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
    Photo kindly supplied by:
      Ashleigh Ford. 


2 comments: