Wednesday, 31 December 2014

NEW YEAR 2015. / NUWEJAAR 2015.

Wednesday 31 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 28:19,20]
19. "Therefore go and make disciples of all nations, baptising them in the Name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit,
20. "And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I Am with you always to the very end of the age."

Woensdag 31 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 28:19,20]
19. "Gaan dan heen, maak dissipels van al die nasies, en doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees; en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. 
20. "En kyk, Ek is met julle al die dae tot aan die voleinding van die wêreld. Amen."

Herewith I would like to wish you all a blessed and prosperous 2015. May all your dreams come true. May love and faithfulness never leave you and may u win favour and a good name in the sight of God and man. (Proverbs 3:4)
                      /
Hiermee wens ek u 'n geseënde en voorspoedige 2015 toe. Mag al u drome bewaarheid word. Mag liefde en trou u nie verlaat nie en mag u geseën word met guns by God en ook by die mens. (Spreuke 3:4)

       Cell phone photo4 comments: