Thursday, 4 December 2014

YOU HAVE TURNED MY MOURNING INTO DANCING. / U HET MY WEEKLAG VERANDER IN KOORDANS.

Friday 5 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 30:11-12]
11. You have turned for me my mourning into dancing; you have put off my sackcloth and clothed me with gladness. 
12. To the end that my glory may sing praise to You and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to you forever!

Vrydag 5 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 30:12-13]
12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed vir my losgemaak, en my met vreugde omgord;
13. Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie, Here my God, vir ewig wil ek U loof!
   Photo kindly supplied by:
        Andr√© Heigan. 
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

4 comments: