Monday, 1 December 2014

THE REVERENT AND WORSHIPFUL FEAR OF THE LORD. / IN DIE VREES VAN DIE HERE LÊ 'N STERK SEKERHEID.

Monday 1 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Proverbs 14:26]
In the reverent and worshipful fear of the Lord there is strong confidence, and His children shall always have a place of refuge. 

Maandag 1 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Spreuke 14:26]
In die vrees van die Here lê 'n sterk sekerheid, ook vir die kinders van 'n sodanige sal daar 'n toevlug wees. 
  Photo kindly supplied by:
       Eddie Fruin. 
(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


2 comments: