Saturday, 14 March 2015

A HOUSE DIVIDED CANNOT STAND. / ELKE HUIS WAT TEEN HOMSELF VERDEELD IS, VAL.

Sunday 15 March 2015.
WORD OF THE DAY:
[1 Peter 5:7]
Casting all your cares upon Him, for He cares for you. 

MESSAGE OF THE DAY:
A HOUSE DIVIDED CANNOT STAND:
1. English  - (New King James Version)
[Luke 11:14-21]
14. And He was casting out a demon, and it was mute. So it was, when the demon had gone out, that the mute spoke; and the multitude marvelled.   
15. But some of them said, "He casts out demons by Beelzebub, the ruler of the demons."
16. And others, testing Him, sought from Him a sign from heaven. 
17. But He, knowing their thoughts, said to them: "Every kingdom divided against itself is brought to desolation, and a house divided against a house, falls.
18. "If satan also is divided against himself, how will his kingdom stand? Because you say I cast out demons by Beelzebub. 
19. "And if I cast out demons by Beelzebub, by whom do your sons cast them out? Therefore they will be your judges. 
20. "But if I cast out demons by the finger of God, surely the kingdom of God has come upon you. 
21. "When a strong man, fully armed, guards his own place, his goods are in peace."

Sondag 15 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Petrus 5:7]
Werp al julle bekommernis op Hom, want Hy sorg vir julle. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
ELKE HUIS WAT TEEN HOMSELF VERDEELD IS, VAL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 11:14-21]
14. En Hy het 'n duiwel uitgedryf, en dié was stom.  En toe die duiwel uitgaan, het die stom man gepraat; en die skare het hulle verwonder. 
15. Maar sommige van hulle sê: "Deur Beëlsebul, die owerste van die duiwels, dryf Hy die duiwels uit."
16. En ander het Hom versoek en van Hom 'n teken uit die hemel begeer. 
17. Maar Hy het hulle gedagtes geken en vir hulle gesê: "Elke koninkryk wat teen homself verdeeld is, word verwoes; en 'n huis wat teen homself is, val. 
18. "En as die satan ook teen homself verdeeld is, hoe sal sy koninkryk bly staan? Want julle sê dat Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf. 
19. "En as Ek deur Beëlsebul die duiwels uitdryf, deur wie dryf julle seuns hulle uit? Daarom sal hulle jul regters wees. 
20. "Maar as Ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle gekom
21. "Wanneer 'n sterk man wat goed gewapend is, sy huis bewaak, is sy besittings in veiligheid."


(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)8 comments:

 1. Thanks for sharing this Stay blessed always.

  ReplyDelete
 2. Nice post - www.CatalogServicii.com

  ReplyDelete
 3. Nice! I have a blog about amazing facts about human body - you can read it here http://factsaboutyourbody.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. Ülkenin en ileri gelen sex shop ve erotik shop'larından olan firmamızda her türlü seks shop ürününü ve cinsel fantezi ürününü bulabilir ve kapıda ödeme kolaylığı ile sipariş verebilirsiniz,verdiğiniz siparişleri teslim alırken kontrol edebilirsiniz, firmamız size güvenli alışverişi garanti eder.

  ReplyDelete