Friday, 27 March 2015

THE FAITHFUL AND WISE MANAGER. / DIE GETROUE EN VERSTANDIGE BESTUURDER.

Saturday 28 March 2015.
WORD OF THE DAY:
[Matthew 24:21,22]
21. "For then there will be great tribulation (affliction, distress, and oppression), such as has not been from the beginning of the world until now -- no, and never will be (again.) 
22. "And if those days had not been shortened, no human being would endure and survive, but for the sake of the elect (God's chosen ones) those days will be shortened."

MESSAGE OF THE DAY:
THE FAITHFUL AND WISE MANAGER:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 12:42-48]
42. And the Lord said: "Who then is that faithful steward, the wise man whom his master will set over those in his household service, to supply them their allowance of food at the appointed time? 
43. "Blessed, (happy, to be envied) is that servant whom his master finds so doing when he arrives. 
44. "Truly I tell you, he will set him in charge over all his possessions.  
45. "But if that servant says in his heart: 'My master is late in coming,' and begins to strike the menservants and maids, and to eat and drink and get drunk -
46. "The master of that servant will come on a day that he does not expect him, and at an hour of which he does not know, and he will punish him, and cut him off and assign his lot with the unfaithful. 
47. "And that servant who knew his master's will but did not get ready, or act as he would wish to act, shall be beaten with many (lashes).
48. "But he who did not know and did things worthy of a beating, shall be beaten with few (lashes). For everyone to which much is given, of him shall much be required; and to whom men entrust much, they will demand and require all the more." 

Saterdag 28 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 24:21,22]
21. "Want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het, en ook nooit sal wees nie. 
22. "En as daardie dae nie verkort was  nie, sou geen vlees gered word nie, maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GETROUE EN VERSTANDIGE BESTUURDER:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 12:42-48]
42. En die Here sê: "Wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor Sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? 
43. "Gelukkig is daardie dienskneg vir wie  sy heer as hy kom, so besig sal vind.  
44. "Waarlik, ek sê vir julle: hy sal hom oor al sy besittings aanstel. 
45. "Maar as daardie dienskneg in sy hart sê: 'My heer talm om te kom,' en hy die diensknegte en diensmaagde begin slaan, en begin eet en drink en dronk word -
46. "Dan sal die heer van daardie dienskneg kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. 
47. "En daardie dienskneg wat die wil van sy heer geken het, en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slae geslaan word. 
48. "Maar hy wat nie geweet het nie, en gedoen het wat slae verdien, sal met min slae geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word; en aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis."

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. 
      /
DV. Sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan. 

This beautiful photo of Cape point (S.A) was kindly supplied by Rosan Marais.  


7 comments:

 1. Thank you for a wonderful site

  ReplyDelete
 2. Replies
  1. http://hinhanhdep2014.blogspot.com/

   Delete
 3. please blog http://hinhanhdep2014.blogspot.com/

  ReplyDelete
 4. Ülkenin en ileri gelen sex shop ve erotik shop'larından olan firmamızda her türlü seks shop ürününü ve cinsel fantezi ürününü bulabilir ve kapıda ödeme kolaylığı ile sipariş verebilirsiniz,verdiğiniz siparişleri teslim alırken kontrol edebilirsiniz, firmamız size güvenli alışverişi garanti eder.

  ReplyDelete