Sunday, 15 March 2015

HE WHO IS NOT WITH ME, IS AGAINST ME. / HY WAT NIE MET MY IS NIE, IS TEEN MY.

Monday 16 March 2015. 
WORD OF THE DAY:
[1 Corinthians 6:19,20]
19. Do you not know that your body is the temple (the very sanctuary) of the Holy Spirit Who lives within you, Whom you have received (as a Gift) from God? You are not your own, 
20. You were bought with a price (purchased with a preciousness and paid for, made His own). So then, honor God and bring glory to Him in your body. 

MESSAGE OF THE DAY:
HE WHO IS NOT WITH ME, IS AGAINST ME:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 11:22-28]
22. "But when someone stronger attacks and overpowers him, he takes away the armour in which the man trusted and divides up the spoils.  
23. "He who is not with Me, is against Me, and he who does not gather with me, scatters. 
24, "When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Then it says: 'I will return to the house I left.'"
25. When it arrives, it finds the house swept clean and put in order. 
26. Then it goes and takes seven other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first."
27. As Jesus was saying these things, a woman in the crowd called out: "Blessed is the mother who gave You birth, and nursed You!"
28. He replied: "Blessed rather are those who hear the Word of God and obey it."

Maandag 16 Maart 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[1 Korinthiërs 6:19,20]
19. Of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julleself behoort nie?
20. Want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
HY WAT NIE MET MY IS NIE, IS TEEN MY:
2. Afrikaans - (Ou Afikaanse Vertaling)
[Lukas 11:22-28]
22. Maar as een hom oorval wat sterker is as hy en hom oorwin, neem hy sy volle wapenrusting weg waar hy op vertrou het, en deel sy buit uit. 
23. "Hy wat nie met My is nie, is teen My; en hy wat nie saam met My versamel nie, verstrooi. 
24. "Wanneer die onreine gees uit die mens uitgegaan het, gaan hy deur waterlose plekke en soek rus; en as hy dit nie vind nie, sê hy: "Ek sal teruggaan na my huis waar ek uitgegaan het."
25. "En hy kom en vind dit uitgevee en versierd. 
26. "Dan gaan hy en neem sewe ander geeste, slegter as hyself, en hulle kom in en woon daar; en die laaste van daardie mens word erger as die eerste."
27. En terwyl Hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir Hom gesê: "Salig is die skoot wat U gedra het, en die borste wat U gesoog het!"
28. En Hy sê: "Ja, maar salig is hulle wat die Woord van God hoor en dit bewaar."

This beautiful photo was kindly supplied by:
        Adam Rodriguez.    
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / 
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


10 comments:

 1. Thank you for sharing this post with us! :)

  ReplyDelete
 2. thanks
  http://www.frzauthor.blogspot.in/

  ReplyDelete
 3. I agree www.newlifemission1986.org

  ReplyDelete
 4. I agree www.newlifemission1986.org

  ReplyDelete
 5. Ülkenin en ileri gelen sex shop ve erotik shop'larından olan firmamızda her türlü seks shop ürününü ve cinsel fantezi ürününü bulabilir ve kapıda ödeme kolaylığı ile sipariş verebilirsiniz,verdiğiniz siparişleri teslim alırken kontrol edebilirsiniz, firmamız size güvenli alışverişi garanti eder.

  ReplyDelete