Saturday, 21 March 2015

BEWARE OF HYPOCRISY. / PAS OP VIR GEVEINSDHEID.

Sunday 22 March 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 13:41-43]
41. "The Son of Man will send out His angels, and they will gather out of His kingdom all things that offend, and those who practice lawlessness. 
42. "And will cast them into the furnace of fire. There will be wailing and gnashing of teeth. 
43. "Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears to hear, let him hear!"

MESSAGE OF THE DAY:
BEWARE OF HYPOCRISY:
1. English - (New King James Version)
[Luke 12:1-7]
1. In the meantime, when an innumerable multitude of people had gathered together, so that they trampled on another, He began to say to His disciples: "Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. 
2. "For there is nothing covered that will not be revealed, nor hidden that it will not be known.  
3. "Therefore, whatever you have spoken in the dark, will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms, will be proclaimed on the housetops. 
4. "And I say to you My friends, do not be afraid of those who will kill the body, and after that have no more that they can do. 
5. "But I will show you Whom you should fear: fear Him Who, after He Has killed, Has power to cast into hell; yes, I say to you, fear Him!
6. "Are not five sparrows sold for two copper coins? And not one of them is forgotten before God.
7. "But (even) the very hairs of your head are all numbered. Do not be struck with fear or seized with alarn; you are of more value than many (flocks) of sparrows."

Sondag 22 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 13:41-43]
41. "Die Seun van die Mens sal Sy
engele uitstuur, en hulle sal uit Sy koninkryk bymekaarmaak al die struikelblokke en die wat die ongeregtigheid doen
42. "En sal hulle in die vuuroond gooi. Daar sal geween wees en gekners van tande.  
43. "Dan sal die regverdiges skyn soos die son in die koninkryk van hulle Vader. Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!"

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PAS OP VIR GEVEINSDHEID: 
[Lukas 12:1-7]
1. Toe duisende van die skare ondertussen saamkom, sodat hulle mekaar vertrap het, begin Hy aan Sy dissipels te sê: "Pas veral op vir die suurdeeg van die Fariseërs, dit is geveinsdheid. 
2. "En daar is niks bedek wat nie openbaar sal word nie, en verborge wat nie bekend sal word nie.
3. "Daarom, alles wat julle in die donker gesê het, sal in die lig gehoor word; en wat julle in die oor gepraat het in die binnekamers, sal op die dakke verkondig word. 
4. "En Ek sê vir julle My vriende: Moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak en daarna niks meer kan doen nie. 
5. "Maar ek sal julle wys wie julle moet vrees: Vrees Hom wat nadat Hy doodgemaak het, by magte is om in die hel te werp; ja, Ek sê vir julle, vrees Hom!
6. "Word vyf mossies nie vir twee stuiwers verkoop nie? En nie een van hulle is voor God vergeet nie. 
7. "Maar selfs die hare van julle hoof is almal getel. Wees dan nie bevrees nie: Julle is meer werd as baie mossies."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can.   /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
This beautiful photo was kindly supplied by
Rosan Marais. 

14 comments:

 1. http://v12motor.blogspot.com.es/

  ReplyDelete
 2. hey hema how are u? i want to talk with you personally on something please contact me on my email ishratmunzoor@gmail.com

  ReplyDelete
 3. Si ustedes viven en Canadá o EE. UU. y desean saber mas de la cultura Española, por favor visiten el siguente enlace:

  http://casadeespanamanitoba.blogspot.ca/

  Saludines,
  Luis Garcia

  ReplyDelete
 4. Very very nice blog,very interesting theme.
  Check my music blog djmrsainar.blogspot.com

  ReplyDelete
 5. -Pick Apples, Mercier Orchards and Mountainview Orchards Wisata Bontang

  ReplyDelete
 6. vry wood
  zvideoclip.blogspot.com

  ReplyDelete
 7. HELLO! MY NAME'S NATALIEIOFFER YOU TO READ MY FAIRY TALES! i WISH YOU PLEASURE READING!

  http://natakissmoon2013.blogspot.com/2015/03/blog-post_36.html

  http://natakissmoon2013.blogspot.com/2015/03/legend-of-tim-halle_16.html

  ReplyDelete
 8. hello!my name's tich
  http://hinhanhdep2014.blogspot.com

  ReplyDelete
 9. Ülkenin en ileri gelen sex shop ve erotik shop'larından olan firmamızda her türlü seks shop ürününü ve cinsel fantezi ürününü bulabilir ve kapıda ödeme kolaylığı ile sipariş verebilirsiniz,verdiğiniz siparişleri teslim alırken kontrol edebilirsiniz, firmamız size güvenli alışverişi garanti eder.

  ReplyDelete