Friday, 13 March 2015

THE GREAT FAITH OF THE CENTURION. / DIE GROOT GELOOF VAN DIE HOOFMAN.

Saturday 14 March 2015.  
WORD OF THE DAY:
[Hebrews 13:5]
Let your character or moral disposition be free from love of money (including greed, avarice, lust and craving for earthly possessions) and be satisfied with your present (circumstances and with what you have); for He (God) Himself Has said: "I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support."

MESSAGE OF THE DAY:
THE GREAT FAITH OF THE CENTURION:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 7:8-10]
8. "For I also am a man (daily) subject to authority, with soldiers under me. And I say to one: 'Go!' and he goes; and to another: 'Come!' and he comes; and to my bond servant: 'Do this,' and he does it."
9. Now when Jesus heard this, He marvelled at him, and He turned and said to the crowd that followed Him: "I tell you, not even in (all) Israel have I found such a great faith (as this)."
10. And when the messengers who had been sent returned to the house, they found the bond servant who had been ill, quite well again.  

Saterdag 14 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Hebreërs 13:5]
Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: "Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GROOT GELOOF VAN DIE HOOFMAN:
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 7:8-10]
8. "Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderworpe is, en ek het soldate onder my; en vir hierdie een sê ek: 'Gaan!' en hy gaan; en vir 'n ander een: 'Kom!' en hy kom; en vir my dienskneg: 'Doen dit!' en hy doen dit."
9. Toe Jesus dit hoor, was Hy oor hom verwonderd, en Hy draai Hom om en sê vir die skare wat Hom volg: "Ek sê vir julle, selfs in Israel het Ek so 'n groot geloof nie gevind nie."
10. En toe die wat gestuur was, teruggaan na die huis, vind hulle die siek dienskneg gesond. 

  This beautiful photo was kindly supplied
   by:   André Heigan.  
  
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. /
DV. Sal ek die woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


4 comments: