Sunday, 29 March 2015

REPENT OR PERISH. / BEKEER OF KOM OM.

Monday 30 March 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 24:35]
"Heaven and earth will pass away, but My words will never pass away."

MESSAGE OF THE DAY:
REPENT OR PERISH:
1. English - (New International Version)
[Luke 13:1-5]
1. Now there were some present at that time who told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mixed with their sacrifices. 
2. Jesus answered: "Do you think that these Galileans were worse sinners than all the other Galileans, because they suffered this way? 
3. "I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish!
4. "Or those eighteen who died when the tower in Siloam fell on them - do you think they were more guilty than all the others living in Jerusalem?
5. "I tell you, no! But unless you repent, you too will all perish."
 
Maandag 30 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 24:35]
"Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nooit verbygaan nie." 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
BEKEER OF KOM OM;
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1-5]
1. En in dieselfde tyd was daar mense teenwoordig wat Hom berig gebring het van die Galiléërs, wie se bloed Pilatus met hulle offers gemeng het. 
2. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dink julle dat hierdie Galiléërs groter sondaars was as al die Galiléërs, omdat hulle sulke dinge gely het?
3. "Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle net so omkom. 
4. "Of daardie agttien op wie die toring van Silóam geval en hulle gedood het - dink julle dat hulle meer skuldig was as al die mense wat in Jerusalem woon? 
5. "Nee, sê Ek vir julle; maar as julle jul nie bekeer nie, sal julle almal net so omkom."

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can.  /
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

This beautiful and unusual photo was kindly supplied by:
          Martin Heigan. 6 comments:

 1. Hello Friends
  I’m new as a blogger & my blog is http://monzurhosseinkhan.blogspot.com/

  Please can any one reply me that now what I want to do for develop it?
  Thanks

  ReplyDelete
 2. http://legaleriet.blogspot.mx/

  ReplyDelete
 3. Ülkenin en ileri gelen sex shop ve erotik shop'larından olan firmamızda her türlü seks shop ürününü ve cinsel fantezi ürününü bulabilir ve kapıda ödeme kolaylığı ile sipariş verebilirsiniz,verdiğiniz siparişleri teslim alırken kontrol edebilirsiniz, firmamız size güvenli alışverişi garanti eder.

  ReplyDelete
 4. Thanks for your post,
  REPENT OR PERISH. / BEKEER OF KOM OM
  Online Smm Service

  ReplyDelete