Saturday, 7 March 2015

THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN. / DIE GELYKENIS VAN DIE BARMHARTIGE SAMARITAAN.

Monday 9 March 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 19:26]
But Jesus looked at them and said: "With men this is impossible, but with God all things are possible."

MESSAGE OF THE DAY:
THE PARABLE OF THE GOOD SAMARITAN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 10:25-31]
25. And then a certain lawyer arose to try (test, tempt) Him, saying: "Teacher, what am I to do to inherit everlasting life (that is  to partake of eternal salvation in the Messiah's kingdom)?"
26. Jesus said to him: "What is written in the Law? How do you read it?"
27. And He replied: "Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind; and your neughbour as yourself."
28. And Jesus said to him: "You have answered correctly; do this, and you will live (enjoy active, blessed, endless life in the kingdom of God)."
29. And he, determined to aquit himself of reproach, said to Jesus: "And who is my neighbour?"
30. Jesus, taking him up, replied: "A certain man was going from Jerusalem down to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him of his clothes and belongings, and beat him, and went their way, (unconcernedly) leaving him half dead, as it happened. 
31. "Now by coincidence a certain priest was going down along the road, and when he saw him, he passed by on the other side."

Maandag 9 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 19:26]
Maar Jesus het hulle aangekyk en vir hulle gesê: "By mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik."

DIE GELYKENIS VAN DIE BARMHARTIGE SAMARITAAN:
2. Afrikaans - (Ou Affikaanse Vertaling)
[Lukas 10:25-31]
25. En daar het 'n sekere wetgeleerde opgestaan wat Hom versoek het deur te sê: "Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?"
26. En Hy antwoord hom: "Wat is in die Wet geskrywe? Hoe lees jy?"
27. En Hy antwoord en sê: "Jy moet die Here jou God liefhê uit jou hele hart en uit jou hele siel en uit jou hele krag en uit jou hele verstand; en jou naaste soos jouself."
28. Toe sê Hy vir hom: "Jy het reg geantwoord; doen dit, en jy sal lewe."
29. "Maar hy wou homself regverdig, en sê vir Jesus: 'En wie is my naaste?'
30. En Jesus anwoord en sê: "'n Sekere man het afgegaan van Jerusalem tot Jérigo, en onder rowers verval, en nadat hulle hom uitgetrek en geslaan het, gaan hulle weg en laat hom half dood lê. 
31. "En bygeval het 'n priester met daardie pad afgekom, en toe hy hom sien, gaan hy anderkant verby."

(DV. I will share the Word with you, as often as I possibly can. 
      /
DV. Sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)6 comments:

 1. Списки пулов для майнинга крипто-валют
  http://bitmakler.com/pools&_page=2908

  ReplyDelete
 2. thanks
  http://thecheeef.blogspot.com/2015/03/blog-post_641.html

  ReplyDelete
 3. Grandma has a family/group lesson based on the story of the good Samaritan. You’ll find it here:
  http://mygrandmatime.com/wp-content/uploads/2014/01/3-who-and-how-we-serve-can-surprise-us.pdf

  ReplyDelete