Tuesday, 22 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER. / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Tuesday 22 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
Part 4.
1. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 7:7-10]
7. Now beyond all contradiction the lesser is blessed by the better. 
8. Here mortal men receives tithes, but there he received them, of whom it is witnessed that He lives. 
9. Even Levi, who receives tithes, paid tithes through Abraham, so to speak. 
10. For he was still in the loins of his father when Melchizedek met him. 
(God willing and by His grace I will share with you again tomorrow)

Dinsdag 22 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
Gedeelte 4.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:7-10]
7. Nou word sonder enige teëspraak die mindere deur die meerdere geseën. 
8. En hier neem wel sterflike mense tiendes, maar dáár een van wie getuig word dat Hy lewe. 
9. En, om so te sê, het ook Levi wat tiendes ontvang, deur Abraham tiendes gegee;
10. Want hy was nog in die lendene van sy vader toe Melgisédek hom tegemoet gegaan het. 
(As dit die wil van God is, en deur Sy genade sal ek môre verder met u deel.)

    
Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment