Thursday, 31 October 2013

PSALM 110 - JESUS OUR HIGH PRIEST / PSALM 110 - JESUS ONS HOËPRIESTER

Thursday 31 October 2013. 
PSALM 110 - JESUS, OUR HIGH PRIEST: (A Psalm of David)
Part 1.
1. English - (NIV Translation)
[Psalm 110:1-3]
1. The Lord says to my Lord: "Sit on My right hand until I make your enemies a footstool for Your feet."
2. The Lord will extend your mighty sceptre from Zion; "You will rule in the midst of Your enemies."
3. Your troops will be willing on Your day of battle. Arrayed in holy majesty, from the womb of the dawn you will receive the dew of Your youth. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Donderdag 31 Oktober 2013.
PSALM 110 - JESUS, ONS HOËPRIESTER: ('n Psalm van Dawid)
Gedeelte 1.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 110:1-3]
1. Die Here het tot my Here gespreek: "Sit aan My regterhand, totdat Ek U vyande maak 'n voetbank vir U voete."
2. U magtige septer sal die Here uitstrek uit Sion en sê: "Heers te midde van U vyande."
3. U volk sal baie gewillig wees op die dag van U krygsmag; in heilige feesgewade, uit die moederskoot van die dageraad sal vir U wees die dou van U jong manskappe.
(As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan.


4 comments: