Saturday, 19 October 2013

JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER / JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG.

Sunday 20 October 2013. 
JESUS, OUR HIGH PRIEST FOREVER:
(The Priesthood of Melchizedek - a type of the eternal Priesthood of Christ).
Part 3.
2. English - (NKJ Translation)
[Hebrews 7:1-3]
1. For this Melchizedek, king of Salem, Priest of the Most High God, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him -
2. To whom also Abraham gave a tenth part of all, first being translated: "King of Righteousness," and then also king of Salem, meaning: "King of Peace." - 
3. Without father, without mother, without genealogy, having neither beginning of days nor end of life, but made like the Son of God, remains a Priest continually. 
(God willing and by His grace, I will again share with you tomorrow.)

Sondag 20 Oktober 2013. 
JESUS, ONS HOËPRIESTER VIR EWIG:
(Die priesterskap van Melgisédek - 'n tipe van die ewige priesterskap van Christus)
Gedeelte 3.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Hebreërs 7:1-3]
1. Want hierdie Melgisédek was koning van Salem, Priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gekom het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het, en hom geseën het;
2. Aan wie Abraham ook 'n tiende deel van alles gegee het - Hy was in die eerste plek, volgens uitleg: Koning van die Geregtigheid, en dan ook Koning van Salem, dit is: Koning van vrede;
3. Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelyk gestel aan die Seun van God, bly Hy Priester altyddeur.  
(Soos die Here wil. En deur Sy genade sal ek môre verder met u deel.)
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment