Saturday, 28 December 2013

GOD IS THE GOD OF THE "NOW". : GOD IS DIE GOD VAN DIE "NOU."

Saturday 28 December 2013. 
WORD OF THE DAY:
[Mark 12:42-44]
42. But a poor widow came and put in two very small copper coins, worth only a fraction of a cent.
43. Calling His disciples to Him, Jesus said: "I tell you the truth, this poor widow has put more into the treasury than all the others.
44. "They all gave out of their wealth; but she, out of her poverty, put in everything - all she had to live on."

Saterdag 28 Desember 2013.
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 12:42-44]
42. En daar kom een arm weduwee en gooi twee geldstukkies in, dit is 'n oortjie. 
43. Toe roep Hy Sy dissipels na Hom en sê vir hulle: "Voorwaar Ek sê vir julle, hierdie arm weduwee het meer ingegooi as almal wat in die skatkis gegooi het. 
44. "Want hulle het almal uit hulle oorvloed ingegooi; maar sy het uit haar gebrek ingegooi alles wat sy gehad het, haar hele lewensonderhoud."

MESSAGE OF THE DAY:
Saturday 28 December 2013. 
GOD IS THE GOD OF THE "NOW":
1. English - (King James Bible - with personal commentary by ORAL ROBERTS.)
"One of the expressions God has given me that I state over and over is: GOD IS THE GOD OF THE NÓW. . . AND GOD IS IN THE NÓW OF OUR LIVES.
Paul says in 2 Corinthians 6:2: "I tell you, now is the time of God's favour, now is the day of salvation." (Paul says here, now is the accepted time. The only unit of time God acts in is now. The rest is past or future. When the past was here, it was now. When tomorrow comes it will be now. Today is now. " Behold, now is the day of [your] salvation."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
Saterdag 28 Desember 2013.
GOD IS DIE GOD VAN DIE "NOU":
2. Afrikaans - (By benadering in Afrikaans vertaal. - King James Bible - met persoonlike kommentaar deur ORAL ROBERTS.)
" Een van die uitsprake (uitdrukkings) wat God my gegee het en wat ek oor en oor gebruik is: GOD IS DIE GOD VAN DIE NÓÚ, EN GOD IS DIE NÓÚ IN ONS LEWENS."
Paulus sê in 2 Korinthiërs 6:2: "Want Hy sê: 'In die tyd van die welbehae, het Ek jou verhoor, en in die dag van heil het Ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae; kyk, nou is die dag van heil.'"
(Paulus sê hier en nou is die aanvaarde tyd. Die enigste tydsvak waarin God reageer is die nou. Die res is verlede of toekoms. Toe die verlede hier was, was dit nou. Wanneer môre kom, sal dit nou wees. Vandag is nou. "Kyk, nou is die dag van [jou] redding."
      Photo by / Foto deur: Martin Heigan

No comments:

Post a Comment