Tuesday, 10 June 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

11 June 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Habakkuk 3:17-19]
17. Though the fig tree does not blossom  and there is no fruit on the vines, (though) the product of the olive fails and the fields yield no food, though the flock is cut off from the fold and there are no cattle in the stalls,
18. Yet I will rejoice in the Lord; I will exalt in the (victorious) God of my salvation!
19. The Lord God is my strength, my personal bravery, and my invincible army; He makes my feet like hinds' feet and will make me to walk (not to stand still in terror, but to walk) and make (spiritual) progress upon my high places (of trouble, suffering, or responsibility)!  

11 Junie 2014.  
WOORD VAN DIE DAG:
[Habakuk 3:17-19] 
17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie ---
18. Nogtans sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil.  
19. Die Here is my sterkte, en Hy maak my voete soos die van herte, en Hy laat my tree op my hoogtes. 
     Photo by / Foto deur: Martin Heigan 


2 comments: