Tuesday, 17 June 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG.

Tuesday 17 June 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Deuteronomy 30:19,20a] 
19. I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing: therefore choose life, that both you and your descendants may live;
20a. And may love the Lord your God,
obey His voice, and cling to Him. For He is your life and the length of your days. 

Dinsdag 17 Junie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Deuteronomium 30:19,20a]
19. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen julle; die lewe en die dood, die seën en die vloek het ek jou voorgehou. Kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag;
20a. Deur die Here jou God lief te hê, na Sy stem te luister en Hom aan te hang; want dit is jou lewe en die lengte van jou dae. 
         Photo by Adam Rodriguez. 

3 comments: