Wednesday, 28 January 2015

THE RICH YOUNG MAN. / DIE RYK JONGMAN.

)
Saturday 31January 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 89:9,11]
9. You rule the raging of the sea; when its waves arise, You still them. 
11. The heavens are Yours, the earth also is Yours; the world and all that is in it, You have founded them. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE RICH YOUNG MAN:
1. English - (Amplified Bible Version). 
[Luke 18:18-27]
18. And a certain ruler asked Him: "Good Teacher, (You Who are essentially and perfectly, morally good), what shall I do to inherit eternal life (to partake of eternal salvation in the Messiah's kingdom)?"
19. Jesus said to him: "Why do you call Me (essentially and perfectly, morally good? No one is (essentially and perfectly, morally) good except God only.  
20. "You know the commandments: 'Do nog commit adultery, do not kill, do not steal, do not witness falsely, honour your father and your mother.'"
21. And he replied: "All these I have kept from my youth."
22. And when Jesus heard it, He said to him: "One thing you still lack. Sell everything that you have and divide (the money) among the poor, and you will have (rich) treasure in heaven; and come back (and) follow Me, (become My disciple, join My party, and accompany Me.)
23. But when he heard this, he became distressed and very sorrowful, for he was rich -- exceedingly so. 
24. Jesus, observing him, said: "How difficult it is for those who have wealth to enter the kingdom of God!
25. "For it is easier for a camel to enter through a needle's eye than (for) a rich man to enter the kingdom of God."
26. And those who heard it said: "Then who can be saved?"
27. But He said: "What is impossible with men, is possible with God."

Saterdag 31 Januarie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:  
[Psalm 89:10,12]
10. Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring Ù hulle tot bedaring. 
12. Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid -- U het dit gegrond. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE RYK JONGMAN:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 18:18-27]
18. En 'n sekere owerste vra Hom en sê: "Goeie Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te beërwe?"
19. En Jesus antwoord hom: "Waarom noem jy My goed? Niemand is goed nie, behalwe Een, naamlik God. 
20. "Jy ken die gebooie: 'Jy mag nie egbreek nie; jy mag nie steel nie; jy mag geen valse getuienis gee nie; eer jou vader en jou moeder.'"
21. En hy sê: "Al hierdie dinge onderhou ek van my jeug af."
22. En toe Jesus dit hoor, antwoord Hy hom: "Nog een ding ontbreek jou -- verkoop alles wat jy het, en verdeel dit onder die armes, en jy sal 'n skat in die hemel hê; kom dan hier, volg My." 
23. Toe hy dit hoor, het hy diep bedroef geword, want hy was baie ryk. 
24. En toe Jesus sien dat hy diep bedroef geword het, sê Hy: "Hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit, in die koninkryk van God ingaan. 
25. "Want dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te gaan, as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan."
26. Daarop sê die wat dit gehoor het: "Wie kan dan gered word."
27. Maar Hy antwoord: "Die dinge wat by mense onmoontlik is, is by God moontlik."

(DV. I will share the Word with you as often as U possibly can. / 
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

2 comments:

 1. situs poker online terpercaya, dewa poker, texas poker, poker club,judi bola online,poker online indonesia, daftar situs poker online indonesia
  poker 88,situs poker online indonesia uang asli,situs poker online terpercaya, dewa poker, texas poker, poker club,poker online indonesia
  nice post....
  article yang menarik untuk dibaca dan bermanfaat...
  maju terus sob,,,
  kunjungi blog saya juga ya sob, http://chaniaj.blogspot.com
  dan kunjungi juga situs kesayangan kami http://www.oliviaclub.com/oliviaclub/index.php
  link alternatif http://www.oliviaclub.net/oliviaclub/index.php
  oliviaclub poker online uang asli indonesia terbaik dan terpercaya
  Poker Indonesia, Indonesia Poker, Poker Online Indonesia
  yuk,,buruan gabung,,ada bonus nya lho,,,,

  ReplyDelete