Thursday, 28 November 2013

DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM. / MOET NIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING BETOON NIE.

Thursday 28 November 2013. 
DO NOT SHOW PERSONAL FAVOURITISM: 
1. English - (New International Version)
[James 2:1-4]
1. My brothers, as believers in our glorious Lord Jesus Christ, don't show favouritism. 
2. Suppose a man comes into your meeting, wearing a gold ring and fine clothes, and a poor man in shabby clothes also comes in. 
3. If you show special attention to the man wearing fine clothes and say: "Here's s good seat for you," but say to the poor man: "You stand there," or, "sit on the floor by my feet," 
4. Have you not discriminated among yourselves, and become judges with evil thoughts?
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again yomorrow.)

Donderdag 28 November 2013. 
MOENIE PERSOONLIKE BEGUNSTIGING VERTOON NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jakobus 2:1-4]
1. My broeders, laat julle geloof in onse Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, nie wees met aanneming van die persoon nie. 
2. Want as daar in julle vergadering 'n man inkom met goue ringe aan die vingers, en met 'n pragtige kleed aan, en daar kom ook 'n arm man in met vuil klere aan;
3. En as julle opsien na hom wat die pragtige kleed dra, en vir hom sê: "Gaan u op hierdie goeie plek sit," en vir die arme sê julle: "Gaan jy daar staan of hier onder my voetbank sit - -
4. Het julle dan nie by julleself onderskeid gemaak, en regters met verkeerde oorlegginge geword nie?
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
  From John Hagee Ministries, Cornerstone Church, San Antonio, Texas. No comments:

Post a Comment