Thursday, 21 November 2013

TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY. / OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL.

Thursday 21 November 2013. 
TO SHARE YOUR FOOD WITH THE HUNGRY:
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:7-9]
7. Is it not to share your food with the hungry, and to provide the poor wanderer with shelter - when you see the naked to clothe him, and not to turn away from your own flesh and blood?
8. Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear; then your righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rearguard.
9. Then you will call. And the Lord will answer; you will cry for help, and He will say: "Here Am I."

Donderdag 21 November 2013.
OM JOU KOS MET DIE HONGERIGE TE DEEL:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:7-9]
7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?
8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. 
9. Dan sal jy roep, en die Here sal antwoord; jy sal skreeu om hulp, en Hy sal sê: "Hier is Ek!"


No comments:

Post a Comment