Friday, 22 November 2013

THE SABBATH DAY OF THE LORD / DIE SABBATDAG VAN DIE HERE.

Saturday 23 November 2013. 
THE SABBATH DAY OF THE LORD:
1. English - (NIV Translation)
[Isaiah 58:13-14]
13. "If you keep your feet from breaking the Sabbath and from doing as you please on My holy day, if you call the Sabbath a delight and the Lord's holy day honourable. And if you honour it by not going your own way and not doing as you please or speaking idle words -
14. "Then you will find your joy in the Lord, and I will cause you to ride on the heights of the land, and to feast on the inheritance of your father Jacob." The mouth of the lord Has spoken. 

Saterdag 23 November 2013.
DIE SABBATDAG VAN DIE HERE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jesaja 58:13-14]
13. "As jy jou voet terughou van die Sabbat - om nie jou sake op my heilige dag te doen nie, en as jy die Sabbat 'n verlustiging noem, en die helige dag van die Here hooghou; en as jy dit eer deur nie jou gewone gang te gaan nie, nie geleentheid vir jou sake soek of ydele taal praat nie; -
14. "Dan sal jy jou verlustig in die Here, en Ek sal jou laat ry oor die hoogtes van die aarde en jou laat geniet die erfdeel van jou vader Jakob;" want die mond van die Here het dit gespreek. 


No comments:

Post a Comment