Monday, 25 November 2013

GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED. / GEE, EN JY SAL BELOON WORD.

Monday 25 November 2013.
GIVE, AND YOU WILL BE REWARDED:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Mark 9:41-42]
41. "For I tell you truly, whoever gives you a cup of water to drink - because you belong to and bear the Name of Christ, will by no means fail to get his reward.
42. And whoever causes one of these little ones (these believers) who acknowlege and cleeve to Me, to stumble and sin, it would be better (more profitable and wholesome) for him if a (huge) millstone were hung about his neck, and he were thrown into the sea.
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 25 November 2013.
GEE, EN JY SAL BELOON WORD:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Markus 9:41-42]
41. Want elkeen wat vir julle in My Naam 'n beker water gee om te drink, omdat julle aan Christus behoort, voorwaar Ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. 
42. En elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in My glo, laat struikel, dit is beter vir hom as 'n meulsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word. 
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, so ek môre verder met u deel.)
        Picture by Pastor John Hagee.

No comments:

Post a Comment