Monday, 18 November 2013

SECURITY IN WISDOM. / VEILIGHEID IN WYSHEID.

Monday 18 November 2013.
SECURITY IN WISDOM:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Proverbs 4:1-4]
1. "Hear, My sons, the instruction of a
Father, and pay attention in order to gain and to know intelligent discernment, comprehension, and interpretation (of spiritual matters.)
2. "For I give you good doctrine (what is to be received); do not forsake my teaching. 
3. "When I (Solomon) was a son with my father (David), tender, and the only son in the sight of my mother (Bathsheba),
4. "He taught me and said to me: 'Let your heart hold fast to my words; keep my commandments and live.'"
[1 Chronicles 28:9]
"And you, my son Solomon, acknowledge the God of your father, and serve Him with wholehearted devotion and with a willing mind, for the Lord searches every heart and understands every motive behind the thoughts. If you seek Him, He will be found by you; but if you forsake Him, He will reject you forever."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Maandag 18 November 2013.
VEILIGHEID IN WYSHEID:
1. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Spreuke 4:1-4]
1. "Hoor, julle seuns, na die tug van die Vader, en luister om insig te leer ken;
2. "Want ek gee aan julle goeie lering, verlaat my onderwysing nie. 
3. "Want toe ek 'n seun was by my vader, teer, en die enigste by my moeder, 
4. "Het hy  my geleer en vir my gesê: 'Laat jou hart my woorde vashou; onderhou my gebooie, dan sal jy lewe.'"
[1 Kronieke 28:9]
"En jy, my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien Hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte, en Hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy Hom soek, sal Hy Hom deur jou laat vind; maar as jy Hom verlaat, sal Hy jou vir ewig verstoot."
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)
    Cell phone photo / Selfoon foto

No comments:

Post a Comment