Saturday, 23 November 2013

GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU. / GEE, EN AAN JOU SAL GEGEE WORD.

    Photo by/Foto deur: Martin Heigan. Sunday 24 November 2013. 
GIVE, AND IT WILL BE GIVEN TO YOU:
1. English - (New King James Version)
[Luke 6:38]
Jesus said: "Give, and it will be given to you: good measure, pressed down, shaken together and running over will be put into your bosom. For with the same measure that you use, it will be measured back to you."
(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share with you again tomorrow.)

Sondag 24 November 2013. 
GEE, EN AAN JULLE  SAL GEGEE WORD:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 6:38]
Jesus het gesê: "Gee, en aan julle sal gegee word. 'n Goeie maat wat ingedruk en geskud en oorlopend is, sal hulle in jul skoot gee, want met dieselfde maat waarmee julle meet, sal weer vir julle gemeet word."
(As God wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)

No comments:

Post a Comment