Tuesday, 26 November 2013

IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED. / AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED.

Tuesday 26 November 2013. 
IF YOU CONSIDER THE POOR, YOU WILL BE SUSTAINED ON YOUR SICKBED:
1. English - (New King James Version).
[Psalm 41:1-3]
1. Blessed is he who considers the poor; the Lord will deliver him in time of trouble.
2. The Lord will preserve him and keep him alive, and he will be blessed on the earth; He will not deliver him to the will of his enemies. 
3. The Lord will strengthen him on his bed of illness; He will sustain him on his sickbed. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share with you again tomorrow).

Dinsdag 26 November 2013.
AS JY AG GEE OP DIE ARME, SAL DIE HERE JOU ONDERSTEUN OP JOU SIEKBED:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 41:2-4]
2. Welgeluksalig is hy wat ag gee op die arme; die Here sal hom red in die dag van onheil. 
3. Die Here sal hom bewaar en hom in die lewe hou; hy sal gelukkig gemaak word op die aarde. Ja, U sal hom nie oorgee aan die begeerte van sy vyande nie. 
4. Die Here sal hom ondersteun op die siekbed; sy hele slaapplek verander U as hy krank is. 
(As die Here wil en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel).
   Cell phone photo / Selfoon foto

No comments:

Post a Comment