Tuesday, 14 April 2015

PSALM 1. - PSALM 1.

Woensdag 15 April 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
PSALM 1.
[Psalm 1:1-6]
1. Welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars, en nie sit in die kring van die spotters nie;
2. Maar sy behae is in die wet van die Here, en hy oordink Sy wet dag en nag. 
3. En hy sal wees soos 'n boom wat geplant is by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd, en waarvan die blare nie verwelk nie. En alles wat hy doen, voer hy voorspoedig uit. 
4. So is die goddelose mense nie, maar soos kaf wat die wind verstrooi. 
5. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel, en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. 
6. Want die Here ken die weg van die regverdiges, maar die weg van die goddelose sal vergaan

Wednesday 15 April 2015. 
WORD OF THE DAY
PSALM 1.
1. Happy is the man who does not go in the company of the sinners, or take his place in the way of evil-doers, or in the seat of those who do not give honour to the Lord. 
2. But whose delight is in the law of the Lord, and whose mind is on His law day and night. 
3. He will be like a tree planted by the rivers of water, which gives its fruit at rhe right time, whose leaves will ever be green; and he will do well in all his undertakings. 
4. The evil-doers are not so; but like the dust from the grain, which the wind takes away. 
5. For this cause there will be no mercy for the sinners when they are judged, and the evil-doers will have no place among the upright.  
6. Because the Lord sees the way of the upright, but the end of the sinner is destruction. 

(DV. I will share a few well-known   Psalms with you as often as I possibly can. 
DV. Sal ek 'n paar welbekende Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.) 


6 comments:

  1. May I ask for your prayers? I'm going through a really tough time ✌

    ReplyDelete
  2. Get your blog reviewed by Professionals! We'll provide you free improvement tips and DOFOLLOW backlinks. Your blog's review will be live at Blogging Easier. Request a Review for your blog. It is free.

    ReplyDelete